Зібрано голосів

Назва проекту

Комп'ютерні технології-складова сучасного освітньо- навчального процесу.

ПІБ Ініціатора: Ляпко Лариса Миколаївна
Пошта: baranlarisa055@gmail.com
Телефон: 0506948088
Статус: Підтверджено
Проект №33
Дата початку збору голосів: 22.04.2019 22:05

Тип проекту

Малий

Категорія проекту

Освіта

Адреса місця реалізації проекту

селище Борова

Назва установи / закладу

Вул. Поштова, 4, смт. Борова, Борівський район, Харківська область, 63801 Борівський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 Борівської селищної ради Борівського району Харківської області.

Короткий опис проекту

Наповнення змісту освітнього процесу використанням сучасних компьютерних технологій дає змогу ефективно вирішувати завдання навчально-виховної роботи з дошкільниками, здійснювати підвищення професійного рівня педагогів закладу та урізноманітнювати форми співпраці з батьками.

Проблема

Недостатнє використання в освітньому процесі сучасних компьютерних технологій звужує можливості повноцінної реалізації завдань діяльності дошкільного закладу спрямованих на всіх учасників навчально-виховного процесу. Сьогодні виграє той педагогічний працівник, який не лише може дати базові знання дитині, а й спрямувати її на самостійне оволодіння ними. Для розвитку у малюків стійкого пізнавального інтересу педагог має докладати неабияких зусиль. Перед ним стоїть завдання зробити заняття цікавим і насиченим інформацією, яка спонукала б дітей до активної пізнавальної діяльності. Тобто пропонований матеріал педагогічним працівником для пізнання має містити елементи надзвичайної, дивовижної, несподіваної інформації, такої, що викликає у дошкільників інтерес до освітнього процесу і допомагає створити позитивну емоційну атмосферу навчання. Лише такий підхід до організації освітнього процесу сприятиме розвитку розумових здібностей дітей. Адже саме цікавість та здивування будить думку і веде до розуміння. Інформатизація освіти - це великий простір для прояву творчості педагогів, яка спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи взаємодії з дітьми; вона сприяє підвищенню інтересу у дітей до навчання, активізує пізнавальну активність, розвиває дитину всебічно. Володіння новими інформаційними технологіями допоможуть педагогу почувати себе комфортно в нових соціально економічних умовах. Використання на заняттях комп'ютера, мультимедіа та інших технічних засобів з метою виховання і розвитку творчих здібностей дитини, формування її особистості, збагачення інтелектуальної сфери дошкільника дозволяють розширити можливості педагога. Діти із задоволенням працюють на таких заняттях, активно включаються у виконання завдань, так як технічні засоби дозволяють включати в процес виховання і звук, і дію, і мультиплікацію, що підвищує інтерес і увагу дітей.

Мета проекту

Створення умов для здійснення якісного освітнього процесу. Забезпечення дошкільного закладу ноутбуком та кольоровим принтером як важливою складовою сучасного освітнього простору з метою підвищення рівня всебічного розвитку усіх учасників освітнього та виховного процесу в дошкільному закладі.

Пропоноване рішення вирішення проблеми і його обґрунтування

Оснащення дитячого садка новим сучасним ноутбуком та кольровим принтером дасть змогу педагогам в навчально-освітньому процесі використовувати новітні, інтерактивні технології, підвищувати рівень самоосвіти- цим самим забезпечувати більш вищій та якісний рівень знань дітей. Вести поточну документацію, звітність. Велике значення в процесі навчання дітей має дидактичний матеріал, з допомогою кольорового принтера він буде кольоровий – а значить дітям буде дуже цікаво. А дже ми всі знаємо , що дітки люблять всі кольори веселки.

Для кого цей проект (основні групи мешканців, які зможуть користуватись результатами реалізації завдання)

Проектом буде охоплено дитяче населення від 2 до 6 (7) років по території обслуговування Борівського ДНЗ № 1 – понад 100 дітей щорічно. Вихователі, практичний психолог, вихователь-методист, сестра медична старша, музичний керівник дошкільного навчального закладу.

План заходів з реалізації проекту

1. Придбання ноутбука та кольорового принтера. 2. Взяття комп’ютерного обладняння на баланс Борівської селищної ради. Висвітлення результатів реалізації проекту через ЗМІ та на сайті ДНЗ.

Ключові показники оцінки результату проекту: економічні (наприклад, збільшення надходжень до бюджету, економія ресурсів, тощо), соціальні (наприклад, рівень охоплення дітей фізкультурою та спортом, тощо), екологічні (наприклад, зменшення забруднення навколишнього середовища, тощо), інші показники, які можна використати для оцінки досягнення результатів практичної реалізації проекту.

Покращення якості проведення занять ( малі, великі групи). Проведення індивідуальних занять з використанням комп’ютерних технологій з дітьми з особливими освітніми потребами. За допомогою новітніх технологій будити в дітях більший інтерес до спільної діяльності, та комунікації. Підготовлений освідченими педагогами дидактичний кольровий матеріал зробить вагомий внесок в розвиток, пізнання, та закріплення отриманих знань дітей.

Орієнтовна загальна вартість проекту

22 000 тисячі гривень.

Очікуваний термін реалізації проекту

Протягом двох місяців.

Ризики (перешкоди) у реалізації проекту

Здороження компьютерного оснащення або відсутність бажаного товару у фірми-виробника.

*Бюджет проекту:

Найменування товарів (робіт, послуг) Ціна за одиницю, грн. Оріентована вартість
Ноутбук 15000 15000
Кольоровий принтер 7000 7000

Галерея зображень

  • Thumb 4b2243cc1b19b6a6f16461c6c1c20c0e
  • Thumb c7c28d8cacab29e35b3a626eeb77ceb4